Papeževo povabilo k molitvi v petek, 27. marca, ob 18.00

Matteo Bruni, direktor Tiskovnega urada Svetega sedeža, je za javnost podal naslednjo izjavo glede povabila svetega očeta k molitvi v petek, 27. marca.

»Kot je sam dejal med nedeljsko opoldansko molitvijo, sveti oče Frančišek v tem času izrednih razmer za celotno človeštvo vabi katoličane po vsem svetu, naj se mu duhovno pridružijo v molitvi prihodnji petek, 27. marca ob 18. uri. Molitev svetega očeta bo mogoče spremljati v živo preko medijev, sklenila pa se bo z evharističnim blagoslovom, ki bo podeljen Urbi et orbi, mestu in svetu, preko komunikacijskih sredstev.

Vsem, ki se bodo duhovno pridružili temu trenutku molitve preko medijev, bodo imeli možnost prejeti popolni odpustek pod pogoji, ki jih predvideva nedavno objavljeni dekret Apostolske penitenciarije.«

Vseslovenski molitveni dan v čast Božji Materi Mariji v zahvalo za matere, družine in priprošnjo za zdravje vseh bolnih

Na pobudo ljubljanskega nadškofa metropolita in predsednika Slovenske škofovske konference msgr. Stanislava Zoreta so slovenski škofje določili, da bomo v sredo, 25. marca 2020, na slovesni praznik Gospodovovega oznanjenja Mariji, praznovali vseslovenski molitveni dan v čast Božji Materi Mariji v zahvalo za matere in priprošnjo za zdravje vseh bolnih

Škofje vabijo duhovnike, da ta dan pri svetih mašah vključijo prošnjo za vse matere, bolnike ter zdravstvene delavce v naši domovini. Člani redovnih skupnosti, družb apostolskega življenja in laiških gibanj so povabljeni, da v svojih domovih molijo za matere, družine, zdravje v naši domovini ter na priprošnjo Božje Matere Marije, ki jo v litanijah kličemo tudi »zdravje bolnikov«, k čimprejšnjemu končaju epidemije.

Škofje vabijo družine in vernike, da ta dan posebej molijo rožni venec, zmolijo litanije Matere Božje, pojejo Marijine pesmi oz. preberejo praznično dnevno Božjo besedo.

Dr. Tadej Strehovec
Generalni tajnik SŠK


Nagovor župnika za praznik sv. Jožefa:

https://www.facebook.com/100003518820719/videos/2609661225827813/


V Škofji Loki je vzpostavljen Občinski center za pomoč pri oskrbi ljudi, ki si sami ne morejo pomagati. Kontaktni podatki: info@skofjaloka.si in številka 04 511 23 97, ki je na voljo od 8. do 15. ure.


Župnik vsak dan mašuje ob 18. uri po namenu kot je oznajeno oziroma dogovorjeno. Začetek maše bo naznanil veliki zvon kot povabilo k molitvi doma.

Nekaj pobud za molitev:

Duhovne spodbude katoliškim vernikom v času koronavirusa

Kako prejemamo duhovno obhajilo (pdf)

Vabilo k molitvi v času epidemije koronavirusa (pdf)


 

IZREDNA NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA

KORONAVIRUSA COVID-19: ODPOVED SVETIH MAŠ DO PREKLICA

(stanje: 12. marec 2020)


Slovenski škofje spremljajo ukrepe države na področju preprečevanja virusnih okužb in širjenja koronavirusa COVID-19. Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do preklica.

1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.

2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.

V naši župniji se bodo vsi mašni nameni opravili, tako kot je že oznanjeno oziroma dogovorjeno.

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.

4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

Portal Pridi in poglej omogoča neposredni video prenos svetih maš (s klikom na pasico Sveta maša na naslovni strani) in sicer vsak delavnik ob 7.00 in 18.30 ter ob nedeljah ob 8.00 in ob 10.00.

Spletna povezava neposrednega prenosa svete maše ob navedenih urah:http://zupnija-lj-koseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-iz-zupnijske-cerkve/.

Posnetki svetih maš: https://www.youtube.com/channel/UCeycmer2RHFPC21CO6XGhLA

Na Radiu Ognjišče nas bo v teh dneh še posebej povezovala posebna molitev in svete maše, ki jih bomo po novem prenašali tudi ob sobotah zvečer. Vsak dan, ob 19.00, le ob nedeljah ob 10. uri. Zdaj je čas, da smo skupaj, da se povežemo v dobrih mislih.

Na TV Exodus so sv. maše vsak dan ob 6.00, ob 12.00 in ob 18.00.

5. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano: »Svete maše so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«

6. Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi pogoji:
      a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne bolezni.
      b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.
      c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).
     č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.

7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.

8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.

11. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.

12. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.

13. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma e-pošti.

14. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove morajo slediti navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje RS.

15. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z zunanjimi obiskovalci. V samostanskih kapelah naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo.

16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda.


Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila natisnejo in objavijo v župnijskih listih, na oglasnih deskah oziroma na spletnih straneh ter z upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih okužb.

Navodilo so sprejeli škofje na dopisni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 12. marca 2020.

 

 

 

nalagam novice...